Skautský koncert

Koncertem, na kterém vystoupili jak šumperští, tak i přespolní skauti, jsme chctěli poděkovat všem, kdo věnují svůj čas dětem. Výtěžek koncertu je věnován na dobrou věc a zapojíme se tak do celostátního projektu Skautský dobrý skutek.

Fotil Štěpán Rozsíval