Štěpán Rozsíval

Štěpán Rozsíval

Pět let byl rádcem Ostřížů. Je mu 19 let a absolvoval gymnázium v Šumpeku. Od svých 8 let chodí do skautu. Mezi jeho další záliby patří konverzace cizími jazyky. Kromě toho se také věnuje basketbalu.

Je členem skautské skupiny ŠROT (Šumperský roverský team), která připravuje akce pro rovery a rangers z šumperského okresu. Rád kreslí a realizuje své nápady.

  • email: srozsival@gmail.com
  • telefon: 722 907 352